Wewadining Kabagyan

Buddha (abad kaping 6 SM) ngendika:

“Batin angel dikendhaleni, mobah kanthi cepet banget, tumuju menyang ngendi bae sageleme. Nggladhi batin iku becik; batin sing dikendhaleni bakal nuwuhake kabagyan.”

– Dhammapada, Bab III, Citta Vagga: Pikiran, pada kaping 35

Shantidewa (abad kaping 8 M) ngendika:

“Malah para pawongan sing kepengin nemokake kabagyan lan mungkasi panandang bakal bingung amarga tanpa tujuan lan tanpa pangerten menawa dheweke ora mahami wewadining batin, pucuking Dharma sing paling penting.”

– Bodhicaryawatara (Lakon Uripe Sang Pepadhang), Bab V, Njaga Kawaspadan, pada kaping 17

Laku nggoleki kabagyan wis kawiwitan wiwit wektu sing tanpa winates, nanging nganti saiki isih akeh manungsa sing ora bisa nemokake.

Dadi, mapan ana ing ngendi kabagyan iku? Temokna wewadine jroning buku iki!

Anda dapat memperoleh buku ini melalui:

Lamrimnesia Store

WhatsApp us