Kesabaran Penawar Kemarahan

Dalam Lakon Hidup Sang Penerang, Shantidewa mengatakan, “Tidak ada kejahatan yang lebih buruk daripada kemarahan dan tidak ada praktik petapaan yang lebih baik daripada kesabaran.” Mengapa kemarahan dapat menghancurkan hidup kita? Dan mengapa kita perlu melatih dan mengembangkan batin yang penuh kesabaran? Kesabaran Penawar Kemarahan merupakan transkrip ajaran Guru Dagpo Rinpoche yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam khotbah beliau di Malaysia, Guru Dagpo Rinpoche menjelaskan bagaimana kemarahan adalah penghancur karma baik yang sangat berbahaya dan akan menyebabkan penderitaan di dalam hidup kita saat ini serta kelahiran kita berikutnya. Kemarahan pun sesungguhnya adalah reaksi yang tak berdasar kepada orang yang menyakiti kita, sebab mereka semua tidaklah dalam kesadaran atau kehendak bebas mereka sendiri bahwa mereka ingin menyakiti kita, melainkan dikuasai oleh klesha.

Kesabaran akan membebaskan kita dari akibat-akibat kemarahan yang sangat berbahaya. Kesabaran juga akan membawa kebahagiaan dan manfaat besar bagi kita di kehidupan sekarang maupun kehidupan berikutnya. Karenanya, kita perlu mengerti dengan baik apa itu kesabaran dan bagaimana cara melatih serta menumbuhkan kesabaran secara tepat di dalam batin kita. Kesabaran Penawar Kemarahan akan mengajarkan kepada kita bahwa melalui perenungan tentang kesabaran secara menyeluruh itulah kita akan menjadi individu yang lebih baik dalam mengatasi kemarahan dan penderitaan.

“Kesabaran adalah perhiasan terindah yang bisa dipakai oleh semua orang“

—    Guru Dagpo Rinpoche

Anda dapat memperoleh buku ini melalui:

Google Play Book

Lamrimnesia Store

Tokopedia

WhatsApp us